طراحی واجرای دکوراسیون داخلی آپارتمان آقای عظیمی

با استفاده از پلان ونقشه های اجرائی وبرداشت فیزیکی از محل طرح اولیه آماده وپس از تائید کارفرما,طرح نهائی شد.اجراءشامل:کلیه خدمات معماری داخلی,کابینت,دکوراسیون داخلی,سرامیک,کاغذدیواری,کناف,درب وروده واتاقها و….