طراحی واجرای دکوراسیون داخلی دکتربزرگمهر

طراحی واجرای دکوراسیون داخلی آپارتمان واقع دراصفهان خیابان آپادانا.دراین پروژه به درخواست کارفرما,ازبهترین مصالح ومتریال وبه روزترین طراحی استفاده شد.برخی ازفعالیتهای انجام شده عبارتنداز:اجرای کاشی وسرامیک,اجرای سیستم گرمایش ازکف,کابینت هایگلاس,کناف,کاغذدیواری,دیوارکوب,سنگ گیوتین و…

طراحی واجرای دکوراسیون داخلی دراصفهان