۱۱ واحدی مسکونی آقای ترکی

طراحی,محاسبه,نظارت واجراء پروژه مسکونی ۱۱ واحدی آقای ترکی واقع در بلوار کشاورز.شروع پروژه: ابتدای ۱۳۹۶-اتمام نازککاری پروژه:انتهای ۱۳۹۷

کلیه خدمات مهندسی واجرای ساختمان از صفر تا صد به مشتری ارائه شده وپروژه در حال حاضر(ابتدای ۱۳۹۸) وارد مرحله معماری داخلی شده است.