بازسازی آپارتمان جناب آقای امیدبخش

بازسازی آپارتمان جناب آقای امیدبخش وافع در سپاهانشهر,شامل:تخریب دیوارهای جداکننده,ترمیم…

بازسازی ساختمان جناب آقای احمدپور

بازسازی منزل اصفهان شهرک ولیعصر متعلق به جناب آقای احمدپور…

۱۱ واحدی مسکونی آقای ترکی

طراحی,محاسبه,نظارت واجراء پروژه مسکونی ۱۱ واحدی آقای ترکی واقع در…

پروژه دو واحدی مسکونی آقای وفایی

طراحی,محاسبه,نظارت واجرای ساختمان ذو طبقه و دو واحد مسکونی از…

طراحی واجرای دکوراسیون داخلی آپارتمان آقای عظیمی

با استفاده از پلان ونقشه های اجرائی وبرداشت فیزیکی از…