بازسازی آپارتمان جناب آقای امیدبخش

بازسازی آپارتمان جناب آقای امیدبخش وافع در سپاهانشهر,شامل:تخریب دیوارهای جداکننده,ترمیم…

بازسازی ساختمان جناب آقای احمدپور

بازسازی منزل اصفهان شهرک ولیعصر متعلق به جناب آقای احمدپور…

پروژه دو واحدی مسکونی آقای وفایی

طراحی,محاسبه,نظارت واجرای ساختمان ذو طبقه و دو واحد مسکونی از…

طراحی واجرای دکوراسیون داخلی آپارتمان آقای عظیمی

با استفاده از پلان ونقشه های اجرائی وبرداشت فیزیکی از…

بازسازی ساختمان آقای وفائی

تعمیر,بازسازی ومعماری داخلی ساختمان جناب آقای وفائی شامل:طراحی دکوراسیون داخلی,کابینت,نصب…

بازسازی ویلا آقای گودرزی

باتوجه به قدمت ملک موردنظر؛تعمیر,بازسازی ونوسازی داخل ویلا درحد متوسط…

بازسازی ونوسازی سوئیت آقای زارع

خدمات ارائه شده دراین پروژه بازسازی منزل بدون طرح قبلی…

طراحی واجرای دکوراسیون داخلی دکتربزرگمهر

طراحی واجرای دکوراسیون داخلی آپارتمان واقع دراصفهان خیابان آپادانا.دراین پروژه…