بازسازی آپارتمان جناب آقای امیدبخش

بازسازی آپارتمان جناب آقای امیدبخش وافع در سپاهانشهر,شامل:تخریب دیوارهای جداکننده,ترمیم…

بازسازی ساختمان جناب آقای احمدپور

بازسازی منزل اصفهان شهرک ولیعصر متعلق به جناب آقای احمدپور…

بازسازی ویلا آقای گودرزی

باتوجه به قدمت ملک موردنظر؛تعمیر,بازسازی ونوسازی داخل ویلا درحد متوسط…

بازسازی ونوسازی سوئیت آقای زارع

خدمات ارائه شده دراین پروژه بازسازی منزل بدون طرح قبلی…